Αντλίες Υγρών Καυσίμων

  • Description Ονομαστική Παροχή: 40/80/120 λίτρα ανά λεπτό Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές Λειτουργία Preset (προεπιλογή λίτρα-χρήματα) Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού Ηλεκτρονική βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) Ογκομετρητής Υψηλής Ακρίβειας Σύγχρονα Ηλεκτρονικά Μέρη Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Επιλογές πρωτοκόλλου που παρέχει επικοινωνία με διαφορετικά συστήματα Ε.Ε Πιστοποίηση κατά ATEX 2014/34/EU Πιστοποίηση κατά MID 2014/32/EU
  • Description Μέγιστη παροχή: 50 κιλά ανά λεπτό Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές Λειτουργία Preset (προεπιλογή κιλά-χρήματα) Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού Ηλεκτρονική βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) Ογκομετρητής Υψηλής Ακρίβειας Σύγχρονα Ηλεκτρονικά Μέρη Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Επιλογές πρωτοκόλλου που παρέχει επικοινωνία με διαφορετικά συστήματα Ε.Ε Πιστοποίηση κατά ATEX 2014/34/EU
  • Description Ονομαστική Παροχή: 40/80/120 λίτρα ανά λεπτό Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές Λειτουργία Preset (προεπιλογή λίτρα-χρήματα) Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού Ηλεκτρονική βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) Ογκομετρητής Υψηλής Ακρίβειας Σύγχρονα Ηλεκτρονικά Μέρη Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Επιλογές πρωτοκόλλου που παρέχει επικοινωνία με διαφορετικά συστήματα Ε.Ε Πιστοποίηση κατά ATEX 2014/34/EU Πιστοποίηση κατά MID 2014/32/EU
  • Description Ονομαστική Παροχή καυσίμου: 40/80/120 λίτρα ανά λεπτό Ονομαστική Παροχή υγραερίου: 30 λίτρα ανά λεπτό Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές Λειτουργία Preset (προεπιλογή λίτρα-χρήματα) Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού Ηλεκτρονική βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) Ογκομετρητής Υψηλής Ακρίβειας Σύγχρονα Ηλεκτρονικά Μέρη Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Επιλογές πρωτοκόλλου που παρέχει επικοινωνία με διαφορετικά συστήματα Ε.Ε Πιστοποίηση κατά ATEX 2014/34/EU Πιστοποίηση κατά MID 2014/32/EU
  • Description Ονομαστική Παροχή: 40/80/120 λίτρα ανά λεπτό Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές Λειτουργία Preset (προεπιλογή λίτρα-χρήματα) Οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού Ηλεκτρονική βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) Ογκομετρητής Υψηλής Ακρίβειας Σύγχρονα Ηλεκτρονικά Μέρη Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Επιλογές πρωτοκόλλου που παρέχει επικοινωνία με διαφορετικά συστήματα Ε.Ε Πιστοποίηση κατά ATEX 2014/34/EU Πιστοποίηση κατά MID 2014/32/EU