Αντλίες Υγρών Καυσίμων

  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό • Ακροφύσιο ’’ και 1’’ • 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο) • Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα • Πληκτρολόγιο αφής • Backlight / LCD information screen • Πιστοποίηση ΑΤΕΧ/MID • STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας • Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART • Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης • 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής • 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη
  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό • Ακροφύσιο ’’ και 1’’ • 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο) • Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα • Πληκτρολόγιο αφής • Backlight / LCD information screen • Πιστοποίηση ΑΤΕΧ/MID • STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας • Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART • Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης • 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής • 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη
  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό • Ακροφύσιο ’’ και 1’’ • 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο) • Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα • Πληκτρολόγιο αφής • Backlight / LCD information screen • Πιστοποίηση ΑΤΕΧ/MID • STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας • Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART • Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης • 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής • 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη
  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό • Ακροφύσιο ’’ και 1’’ • 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο) • Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα • Πληκτρολόγιο αφής • Backlight / LCD information screen • Πιστοποίηση ΑΤΕΧ/MID • STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας • Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART • Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής - απόδοσης • 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής • 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη