Διανομείς LPG

  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Ακροφύσιο ’’ και 1’’ • Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα • Πληκτρολόγιο αφής • Backlight / LCD information screen • Πιστοποίηση ΑΤΕΧ/MID • Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART • 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής • 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη • Μπουτόν παρουσίας & ασφαλείας LPG • Υψηλής ποιότητας παρελκόμενα • Πώληση προιόντος με ATC 15C
  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Ακροφύσιο ’’ και 1’’ • Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα • Πληκτρολόγιο αφής • Backlight / LCD information screen • Πιστοποίηση ΑΤΕΧ/MID • Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART • 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής • 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη • Μπουτόν παρουσίας & ασφαλείας LPG • Υψηλής ποιότητας παρελκόμενα • Πώληση προιόντος με ATC 15C